Jätkusuutlikkus

KANA

Oleme uhked, et võtame kasutusele Better Chicken Commitment programmi 100% kogu meie Euroopa tarneahelas kasutatava kanaliha jaoks ja kohustume järgima kõiki selles sisalduvaid standardeid hiljemalt 2026. aastaks.

Me hoolime, hooli sinagi...

VAPANO hoolib meid ümbritsevast loodusest, merest ning inimeste tervisest ja on võtnud eesmärgiks vähendada kaasamüüdavate plastikust toidu- ja joogipakendite turule laskmist.
Peame oluliseks, et Vapiano töötajad panustaksid looduse hoidmisesse ning kutsuksid ka kliente seda tegema.
Vapianodes on toodete kaasamüügil kasutusel ühekorsed paberkotid ning kilekotte me toodete kaasa müügil ei kasuta. Vapianodes on võimalik jooke osta kohapeal tarbimiseks serveerituna nii klaasis kui ka keraamilistes joogitassides ning kõiki toite saab süüa keraamilistel taldrikutel või kaussides. Lisaks saavad külalised jooke ja sööke osta enda kaasa toodud topsidesse või anumatesse, mille puhul nad hoiavad kokku kaasatellimise pakendite pealt. Soovitame soojalt.

Igakuiselt ringlusesse lastud plastikpakedite kohta koostatakse koguseline aruanne kvartaalselt, mida järgides on meil võimalik plastikpakendite kasutamist jälgida ning vähendada. Samuti oleme omale eesmärgiks võtnud hiljemalt aastaks 2024 üle minna biolagunevatele pakenditele.

Hooli sina, hoolime meie, hoolib maailm.