PRIVAATSUS

Käesolevates Apollo Group OÜ (registrikood 12383236, aadress Tartu mnt 80D, 10112, Tallinn, edaspidi Apollo Group) ja küpsiste kasutamise tingimustes selgitame, milliseid küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid Apollo Groupi poolt hallatavatel Vapiano veebilehtedel ning kõigil nende alamdomeenidel ning mobiilirakendustel kasutatakse.

Apollo Group ei vastuta kolmandate osapoolte küpsiste tehnoloogiate eest. Kolmandad osapooled ja nende privaatsustingimused on välja toodud veebilehe allosas küpsiste eelistuste kirjelduses.

Mis on küpsised? Küpsised ehk cookied on mahult väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie arvutisse või muusse seadmesse Vapiano veebilehti külastades.

Miks Apollo Group kasutab küpsiseid? Küpsised on vajalikud veebilehe kasutuaja paremaks teenindamiseks. Küpsised võimaldavad Apollo Groupi veebilehtedel jätta meelde teie eelistusi veebilehe külastusel, näiteks eelistatava keele kohta või tunda ära kasutaja seadme. Kasutame küpsiste kaudu teie kohta saadud teavet Apollo Group veebilehtede sisu ja kasutusmugavuse parandamiseks, samuti on küpsised vajalikud kasutusstatistika jälgimiseks. Ilma küpsiseid lubamata ei  pruugi veebisaidi funktsioonid olla kasutajale saadaval.

1. Küpsiste liigid ja kogutavad andmed

1.1. Küpsised võib tulenevalt nende paigaldamise ajast jagada:

 •  ajutised ehk sessioonipõhised küpsised – võimaldavad ühendada kasutaja tegevusi ühe ja sama veebilehitseja sirvimissessiooni jooksul ajutiselt, s.o veebilehitseja akna avamisest kuni selle sulgemiseni või kuni 4 tunni möödumiseni pärast viimast lehevaatamist;
 •  püsivad küpsised – salvestatakse kasutaja seadmele püsivalt küpsises määratletud ajaks ning aktiveeritakse iga kord, kui kasutaja külastab veebilehte, millelt küpsis paigaldati.

1.2. Küpsised võib tulenevalt nende kuuluvusest jagada:

 •  esimese osapoole küpsised – pärinevad vaadatavalt veebilehelt. Veebilehed võivad nende küpsiste abil salvestada teavet, mida taaskasutatakse järgmisel korral, kui veebilehte külastatakse. Isikuandmete töötlemise seisukohalt on esimese osapoole küpsise paigaldajaks vastutav töötleja (või ükskõik milline tema volitatud töötleja), kes haldab külastatavat veebilehte;
 •  kolmandate osapoolte küpsised – pärinevad näiteks teiste veebilehtede reklaamidelt, mis asuvad kasutaja poolt külastataval veebilehel. Isikuandmete töötlemise seisukohalt on kolmanda osapoole küpsise paigaldajaks vastutav töötleja, kes erineb külastatava veebilehe haldajast. Meil pole kontrolli nende küpsiste ega selle üle, kuidas kolmandad osapooled neid kasutavad. Kui soovite rohkem informatsiooni selle kohta, kuidas need küpsised töötavad ja kuidas neid hallata või kustutada, võite külastada veebisaiti Your Online Choices

1.3. Küpsiste kogutavad andmed ja liigitamine vastavalt paigaldamise üldisele eesmärgile:

 •  vajalikud küpsised – olulised veebilehtedel ringiliikumiseks, selle funktsioonide kasutamiseks ning kasutajate poolt valitud teenuste osutamiseks. Ilma nende küpsiste paigaldamiseta ei saa kasutajale veebilehte ja tema soovitud teenuseid osutada.

Vajalike küpsiste poolt salvestatavad andmed olenevad konkreetsest küpsisest. Üldjuhul salvestavad küpsised kasutaja poolt seatud privaatsussätete muutuseid, milliseid teenuseid soovib kasutaja tarbida (s.t teenuste info), võimaldavad sisse logida teenustesse (s.t nt kasutaja tunnuse jms salvestamine), veebilehe pahatahtliku kasutamise tuvastamine (s.t teave selle kohta), kasutaja ja bot’ide eristamine ja seejuures vajaliku info kogumine veebilehe kasutuse kohta. Siia kategooriasse kuuluvad ka personaliseerimata reklaami kuvamiseks ja töötlemiseks kasutatavad küpsised;

 •  statistilised küpsised – koguvad informatsiooni selle kohta, kuidas kasutajad veebilehti kasutavad, näiteks milliseid veebilehti nad kõige sagedamini külastavad ja milliseid veateateid nad veebilehtedelt saavad. Personaliseeritud analüütika küpsiste osas vt viimase küpsiseliigi kirjeldust. Osa kogutud informatsioonist liidetakse ja anonümiseeritakse. Nende küpsiste eesmärgiks on parandada veebilehtede toimimist;

Statistilise küpsised koguvad andmeid veebilehtede külastuse ja kasutuse kohta (sh millised (alam)lehed, lehe osad avati). Näiteks kogutakse järgnev teave kasutaja seadme/ kasutaja suhtluse/ kogemuse veebilehega (nt veateated jms), kasutaja seadme IP-aadressi ja asukoha teabe kohta. IP-aadressidele analüütika küpsised ligi ei pääse;

 •  eelistuste küpsised – need küpsised võimaldavad jätta meelde kasutaja tehtud valikuid (näiteks teksti suurus, muud veebilehe muudetavad omadused) ja tunnuseid (näiteks kasutajanimi, keel või kasutaja asukohariik), et pakkuda personaalsemaid ja mugavamaid võimalusi veebilehe kasutamiseks;

Eelistuste küpsised, kuigi eraldatud vajalikest küpsistest, on kasutajatele vajalikud, et tagada sobiva lahenduse kuvamine. Salvestatavad andmed olenevad konkreetsest küpsisest. Üldjuhul kogutakse kasutaja seadme tehnilisi andmeid, et otsustada sobiv videokvaliteet, salvestavad kasutaja tehtud valikuid (nt teksti suurus, muud veebilehe muudetavad omadused) ja tunnuseid (nt kasutajanimi, keel, asukohariik).

 •  personaalse reklaami küpsised (sh personaalne analüütika, tracking-küpsised) – need küpsised võimaldavad näidata kasutajale personaliseeritud reklaami ja viia läbi turu-uuringuid ning -analüüse, kasutades kasutaja käitumise ja huvide kohta saadud andmeid. Saadud andmeid võidakse jagada reklaamivõrgustikega ja reklaamiteenuse pakkujatega.

Personaalse reklaami küpsised ja personaalse analüütika küpsised koguvad teavet kasutaja veebilehtede külastuse ja kasutuse kohta (st andmed huvide ja käitumise kohta), et kuvada eelduslikult kasutajale huvipakkuvaid reklaame (teave kasutaja veebilehtede kasutamise kohta), teave juba kuvatud reklaamide kohta ja nendega „suhtlemise“ kohta (st kas isik on mingit reklaami/ pakkumust vms avanud), andmed kasutaja seadme kohta (et nt uuel külastusel tuvastada) jpm. Reklaami küpsistena mõistetakse ka sotsiaalmeedia küpsised osas, mis ei kaasu Kasutajale vaid sel põhjusel, et Kasutaja soovib sisu jagada.

1.4. Apollo Groups kasutab veebilehtedel eelkirjeldatud küpsise liike järgnevatel eesmärkidel:

 •  veebilehtede sujuvaks toimimiseks ja teenuse osutamiseks;
 •  veebilehtede kasutajamugavuse ja ligipääsetavuse tõstmiseks;
 •  reklaami näitamiseks;
 • Veebilehe  sisu parendamiseks/teenuse parendamiseks – statistika ja analüütika küpsised võimaldavad parendada sisu vastavalt lugemise arvule. See annab meile hädavajalikku informatsiooni selle kohta, mille vastu on parasjagu huvi;
 •  vajadusel kasutatakse küpsistega kogutud isikuandmeid kohtus või muudes õiguskaitseorganites tõendina (näiteks tõendamaks oma andmekaitse protsesse).

2. Töötlemise õiguslikud alused

2.1. Apollo Group töötleb küpsiste kasutamiseks isikuandmeid, kas nõusoleku alusel, lepingu täitmiseks või õigustatud huvi alusel.

2.2. Nõusolek. Apollo Group küsib kasutajatelt nõusolekut personaalse reklaami küpsiste kasutamiseks.

2.3. Töötlemise alused (õigustatud huvi või lepingu täitmiseks vajalik) lähtuvalt küpsiste liigist, kui töötlemise aluseks ei ole nõusolek:

 •  vajalikud küpsised – kuna vajalikud küpsised on vajalikud teenuse osutamiseks ja ilma nendeta ei saa teenuse osutamine toimida ei ole vastavate küpsiste kasutamiseks vajalik nõusolek. Vajalikud küpsised on automaatselt sisse lülitatud ning neid ei saa välja lülitada. Töötlemise aluseks olenevalt on kas õigustatud huvi või leping, kui küpsise kasutamine on vajalik kasutaja ja Apollo Group kontserni kuuluva ettevõtte vahelise lepingu täitmiseks.
 •  statistika küpsised –statistika/ analüütika küpsiste kasutamine on Meediaettevõte äris hädavajalik, et luua kasutajale huvipakkuvat sisu ning tagada hea kasutajakogemus. Vastavate küpsiste puhul on töötlemise aluseks õigustatud huvi ja kasutaja saab vastavad küpsised välja lülitada.
 •  eelistuste küpsised – kuigi küpsised ei ole hädavajalikud teenuse tehniliseks toimimiseks, siis eelistuste küpsised on hädavajalikud kasutajale sobiva teenuse pakkumiseks ja esmase kasutajamugavuse tagamiseks, arvestades, et vastavad küpsised salvestavad üldjuhul keele, video kvaliteedi, lehe suuruse jne eelistused. Eelistuste küpsiste kasutamise aluseks on õigustatud huvi ning vastavaid küpsiseid saab kasutaja soovi korral välja lülitada.
 • personaalse reklaami küpsised (sh personaalne analüütika, tracking-küpsised) – töötlemise aluseks on kas kasutaja antud nõusolek või õigustatud huvi. Vastavad küpsised ei ole automaatselt sisse lülitatud, Kasutaja annab personaalse reklaami küpsiste kasutamiseks nõusoleku. Nende küpsiste abil näidatakse kasutajale toodete ja teenuste reklaami ka siis, kui külastate teisi veebisaite. Reklaami kohendatakse kasutades veebilehe külastaja käitumise ja huvide kohta saadud andmeid, näiteks mitu korda kasutaja konkreetset reklaami näeb.  Reklaamiküpsised aitavad meil mõõta meie turunduskampaaniate tõhusust. Samuti aitab kolmandate osapoolte reklaami näitamine veebilehtedel tasuda veebisaidi haldamise kulud ning seetõttu on kasutajatel võimalik veebisaiti kasutada ilma registreerimis- või kasutustasu maksmata. 

3. Küpsiste seadete muutmine

3.1. Apollo Group võimaldab kasutajatel hallata küpsiste kasutamist, sh küpsiseid liikide kaupa sisse ja välja lülitada (v.a vajalikud küpsised). Oma valikuid saab kasutaja hiljem igal ajal muuta, klõpsates veebilehe allosas oleval küpsiste eelistuste lingil.

3.2. Küpsiste seadeid on võimalik hallata ka oma veebilehitseja kaudu:

 

Käesolevaid küpsiste kasutamise tingimusi on viimati muudetud augustis 2021.